Hírlevél
TOP termékek
Termékajánló
Házhozszállítás

Fizetési megoldás

Vásárlási feltételek

Egeszsegugyimunkaruhazat.hu ÁSZF

Egeszsegugyimunkaruhazat.hu ÁSZF

 

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen dokumentum alapján létrejött szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető, a szerződés megkötését a rendelési adatok bizonyítják), ráutaló magatartással tett jognyilatkozattal jön létre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Jelen ÁSZF hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu ) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető (és letölthető, bármikor kinyomtatható) a következő weboldalról: https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu/aszf.

Definíciók:Felhasználó: Bármely természetes, jogi személy, vagy szervezet, aki Szolgáltató szolgáltatásait igénybe veszi, Szolgáltatóval szerződést köt.Fogyasztó: Olyan Felhasználó, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.Vállalkozás: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.Szolgáltató: Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújtó természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a

Felhasználó részére szolgáltatást nyújt, aki a Felhasználóval szerződést köt.

 

Tartalomjegyzék

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK: 6

 3. REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS 7

 4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK 8

 5. RENDELÉS MENETE 9

 6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE 12

 7. ELÁLLÁS JOGA

 8. SZAVATOSSÁG

 9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS 22

 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 11. PANASZKEZELÉS RENDJE

 12. SZERZŐI JOGOK

 13. ADATVÉDELEM

 14. Elállási nyilatkozat minta 29

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

  A szolgáltató neve: Hanák Miklós e.v.

  A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 3770 Sajószentpéter, Thököly út 13.

  A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: h.miklos@egeszsegugyimunkaruhazat.hu

  A szolgáltató cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: 525800 A szolgáltató adószáma: 60229973-1-25

  Nyilvántartásba bejegyző hatóság neve / engedélyező hatóság és engedély szám (ha van): Nemzeti Adó- és Vámhivatal

  A szolgáltató telefonszáma: +36 20 426 1396, +36 30 384 9261 A szerződés nyelve: magyar

  A tárhely-szolgáltató neve, címe, e-mail címe: Dima Kft.

  4032 Debrecen, Békessy Béla 9. C épület 3 emelet 10 ajtó

  Telefonszám: +36 52 322 121 E-mail: info@dima.hu UNAS Online Kft.

  Cím: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14. Honlap: https://hosting.unas.hu/

  E-mail: unas@unas.hu Telefonszám:+36-99/200-200

 2. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen ÁSZF értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezéseire. Speciális termékekre a vonatkozó ágazati jogszabályi rendelkezések az irányadók. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

  2. A jelen ÁSZF 2023. december 11. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A jelen ÁSZF módosításait a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló Felhasználókat a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya.

  3. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

  4. Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatóhoz nem köthető, a Szolgáltató által nem üzemeltetett más weboldalon közzétett termékek adás-vételével kapcsolatban.

 3. REGISZTRÁCIÓ / VÁSÁRLÁS

  1. A szolgáltatás igénybevétele/megrendelése/előfizetése során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződést az arra jogosult fél a bíróság előtt megtámadhatja. Az eredményes megtámadás (pernyertesség) következtében a szerződés a megkötésének időpontjától érvénytelenné válik, vagy ha az más szerződést leplez, a felek jogait és kötelezettségeit a leplezett szerződés alapján kell megítélni.

  2. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. Szolgáltató azonban tájékoztatja a Felhasználókat, hogy a Felhasználóval történt egyeztetés és egyértelmű beazonosítás után a tévesen beírt adatokat javíthatja a rendelésben, hogy a számlázás és kiszállítás ne ütközzön akadályba.

  3. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik (ha van regisztráció az oldalon).

 4. MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE ÉS ÁRAK

  1. A megjelenített termékek a webáruházból online (bizonyos esetekben telefonon) rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, bruttó árak (tehát tartalmazzák a törvényben előírt 27%-os áfát, illetve, ha a Szolgáltató áfa mentesen számláz, az árak a fizetendő összegek), azonban nem tartalmazzák a szállítással, fizetéssel kapcsolatos díjakat. Külön csomagolási költség -nem kerül felszámításra, kivéve ha a Felhasználó dísz-, vagy egyéb speciális csomagolást kér.

  2. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg (ha lehetséges).

  3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról. Szolgáltató az akciós árak meghatározásakor jogszerűen jár el, megfelelve a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet szabályainak.

  4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os ár, akkor a Szolgáltató nem köteles a megrendelést hibás áron visszaigazolni, hanem lehetősége van az ajánlat visszautasítására és felajánlhatja a helyes áron történő visszaigazolást, amelynek ismeretében Felhasználónak joga van nem elfogadni a módosított ajánlatot. Hibás ár alatt értjük azt az árat, amin a vállalkozónak nincs meg a szerződéses akarata a szerződés megkötésére. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának.

 5. RENDELÉS MENETE

  1. Felhasználó a regisztrációját követően bejelentkezik a webshopba/vagy regisztráció nélkül is megkezdheti a vásárlást.

  2. Felhasználó a megvásárolni kívánt termék, termékek darabszámát beállítja.

  3. Felhasználó kosárba helyezi a kiválasztott termékeket. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „kosár” ikonra kattintva.

  4. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „törlés - X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „Módosít” ikonra kattint Felhasználó.

  5. Felhasználó megadja a szállítási címet, majd a szállítási/fizetési módot, melynek típusai a következők:

   1. Fizetési módok:

    Fizetés utánvétellel: Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal, vagy csomagpontra kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak, vagy a csomagponton teljesítse készpénzben, vagy bankkártyával a megrendelt termék(ek) átvételekor.

    Online bankkártyával: Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online, bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos fizetési rendszerén keresztül.

    Bankkártyás fizetés Barionnal:

    Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

    Fizetés Paypal-lal.

    A Paypal-lal történő vásárlás menete:

    Az oldal bal oldalán jelennek meg a tranzakció részletei, jobb oldalon pedig két választási lehetőség:

    1. Ha van PayPal regisztrációja, akkor az érvényes azonosító és jelszó megadása után az előre megadott bankkártya részleges adatait látja és a fizetendő összeget. Amennyiben több kártya is regisztrálva van, úgy ki kell választani azt a kártyát, amivel fizetni szeretne, majd a kiválasztás után a Pay Now feliratra kattintva megtörténik a fizetés és rövidesen visszakerül

     a bolt oldalára.

    2. Ha nincs PayPal regisztrációja, akkor lehetőség van egy űrlap kitöltése után egy Vendég PayPal hozzáféréssel kiegyenlíteni az összeget, anélkül hogy regisztrálnia kellene a PayPal-nál. Az űrlap a következő adatokat kéri be (ezeknek a többsége kötelezően kitöltendő):

    Country Ország

    Card number Kártya száma Bankkártya száma

    Payment Types Fizetés típusa

    Expiration date Lejárati idő - a bankkártya lejárati ideje hh/éé sorrendben

    CSC CSC kód a kártya hátoldalán található

    háromjegyű biztonsági kód (az aláírás mező felett jobbra); First name Keresztnév

    Last name Vezetéknév Address line 1 Cím1

    Address line 2 (optional) Cím2 (ennek megadása nem kötelező) City Város

    State/Province/Region Megye Postal code Irányítószám

    Telephone Telefonszám - Kérjük, hogy valódi telefonszámot adjon meg, amelyen a bankja is el tudja érni szükség esetén. Meg kell adni az országkódot és a körzetszámot

    Email cím Az itt megadott e-mail címre érkezik a visszaigazolás a fizetésről Ha az összes mezőt kitöltötte, nyomja meg a „Review and Continue” gombot a lap alján. Itt még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, a fizetendő összeget és a megrendelést.

    Ha mindent rendben talál, hagyja jóvá a tranzakciót. Pillanatokon belül értesítés érkezik e-mailben a sikeres tranzakcióról, ezzel egy időben Szolgáltató is megkapja az értesítést a sikeres fizetésről, és elkezdi a megrendelés feldolgozását.

   2. Szállítási költség (bruttó összegek):

    Házhozszállítás 2 kg-ig 2 650 Ft

    5 kg-ig 2 975 Ft

    10 kg-ig 3 215 Ft

    20 kg-ig 3 935 Ft

    30 kg-ig 5 915 Ft

    40 kg-ig 8 320 Ft

  6. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. Felhasználó a Ptk. 6:127. §-a alapján késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a megrendelt termék(ek) minősége és mennyisége megfelelő-e. A termék(ek) kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.

  7. Az adatok megadását követően Felhasználó a ”megrendel” gombra kattintva tudja elküldeni megrendelését, előtte azonban még egyszer ellenőrizheti a megadott adatokat, illetve megjegyzést is küldhet a megrendelésével, vagy e-mailben jelezheti felénk egyéb, rendeléssel kapcsolatos kívánságát.

  8. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 15.§-a, és egyéb feltételei (pl. 20.§) szerint a megrendeléssel fizetési

   kötelezettsége keletkezik.

  9. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat. Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „Módosít” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok

   javítására/törlésére. Felhasználónak lehetősége van a rendelés elküldése után is kérni az esetleges hibák javítását telefonon, vagy e-mailen.

  10. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve az Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

  11. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről.

 6. A MEGRENDELÉSEK FELDOLGOZÁSA ÉS TELJESÍTÉSE

  1. A megrendelések feldolgozása munkaidőben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, hogy mikor tudja teljesíteni a megrendelését.

  2. Általános teljesítési határidő, a szerződés létrejöttétől számított 15 munkanapon belül.

  3. Az adásvételi szerződés alapján a Szolgáltató dolog tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. Felhasználó a rendelését módosíthatja, vagy lemondhatja, amíg az eladó a szállítmányozó cégnek át nem adja, de utána Felhasználó tudomásul veszi, hogy csak az elállási jogával élve tudja érvényesíteni módosítási vagy törlési szándékát.

  4. Ha az eladó vállalkozás és a vevő fogyasztó, és az eladó vállalja a dolog vevőhöz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a vevőre, amikor a vevő vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi a dolgot. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a vevőre, ha a fuvarozót a vevő bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem az eladó ajánlotta.

  5. A Szolgáltató késedelme esetén a Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a vevő jogosult a szerződéstől elállni.

  6. A Felhasználó póthatáridő tűzése nélkül jogosult a szerződéstől elállni, ha

   1. a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy

   2. a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

  7. Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul visszatéríteni, továbbá Szolgáltató köteles biztosítani, hogy a Felhasználó érvényesítse a hibás teljesítés esetére a jogszabályban biztosított egyéb jogait.

  8. Szolgáltató felhívja a Felhasználók figyelmét, hogy amennyiben a Felhasználó nem veszi át a szerződésszerűen teljesített megrendelt termék(ek)et (fizetési módtól függetlenül) szerződésszegést követ el, pontosan a Ptk. 6:156. § (1) bekezdése

   szerint késedelembe esik.

   Ez azt jelenti, hogy Szolgáltató a megbízás nélküli ügyvitel szabályai alapján –amennyiben nem jelzi a Fogyasztó az elállási szándékát (és nem tesz nyilatkozatot, hogy át kívánja-e venni a megrendelt terméke(ke)t) – a termék(ek)hez

   kapcsolódó tárolás szokásos költségét és a szállítási költséget (oda-vissza)

   is érvényesíti a Felhasználókkal szemben.

   Felhívja Szolgáltató a Felhasználók figyelmét, hogy az így keletkezett jogi igényeink érvényesítése érdekében igénybe veszi követeléskezelő és/vagy ügyvéd segítségét, így a szerződésszegésből keletkező egyéb (jogi) költségek (akár a fizetési meghagyásos eljárás díjai) megfizetése is a Felhasználót terheli.

 7. ELÁLLÁS JOGA

  1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg.

   A fogyasztó az elállási vagy felmondási jogát

   a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

   aa) a terméknek,

   ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

   ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

   ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

   a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

   Ha a Szolgáltató a jelen tájékoztatásnak nem tesz eleget, a 14 napos elállási határidő tizenkét hónappal meghosszabbodik. Ha a Szolgáltató a termék kézhezvételének vagy a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap lejártát követően, de 12 hónapon belül megadja a tájékoztatást, úgy az elállásra nyitva álló határidő e tájékoztatás közlésétől számított 14 nap.

  2. A Fogyasztó az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával, vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta útján.

  3. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

  4. Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

  5. A termék visszaküldésének költségét a Fogyasztónak kell viselnie, a vállalkozás nem vállalta e költség viselését.

  6. Az elállási jog gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

  7. Nem illeti meg az elállási jog Fogyasztót olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

  8. A Fogyasztó szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát

   1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Fogyasztó kifejezett, előzetes

    beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

   2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

   3. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

   4. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

   5. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

   6. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

   7. olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

   8. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Fogyasztó a csomagolást felbontotta;

   9. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

   10. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

   11. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

   12. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

  9. Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Ugyanakkor a Szolgáltatót visszatartási jog illeti meg.

  10. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

  11. Fogyasztó köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől

   számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy Szolgáltató címen leadni.

  12. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.

  13. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

  14. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

  15. A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó részére megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.

  16. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

  17. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), telefonon, vagy akár személyesen is. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. A megrendelt terméket postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttathatja vissza Fogyasztó Szolgáltató részére.

  18. A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

  19. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet itt érhető el.

  20. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve itt érhető el

  21. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen ÁSZF-ben található elérhetőségeken.

  22. Az elállási jog csak a Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztónak minősülő Felhasználókat illeti meg.

  23. Az elállási jog nem illeti meg a vállalkozást, azaz az olyan személyt, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  24. Elállási jog gyakorlásának a menete:

   1. Amennyiben a Fogyasztó élni kíván az elállási joggal, úgy köteles az elállási szándékát a Szolgáltató elérhetőségein jelezni.

   2. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, amennyiben a termék kézhezvételétől számított 14. nap lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Írásban történő elállás esetén elég csak az elállási nyilatkozatot elküldeni 14 napon belül. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.

   3. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket.

   4. A Szolgáltató azonban nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. A Fogyasztó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

   5. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

 8. SZAVATOSSÁG

  Hibás teljesítés

  A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára tér el.

  Vállalkozásnak minősülő Felhasználó: olyan személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el.

  Kellékszavatosság

  1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?

   Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján? Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

   A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

   1. a vállalkozás nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem végezte el a leszerelést és az újbóli üzembe helyezést, vagy megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét;

   2. ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a vállalkozás megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét;

   3. a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy

   4. a vállalkozás nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

   Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

   A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a vállalkozás nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

   Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

   A vállalkozásnak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

   Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

   A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a vállalkozásnak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

   Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

   1. a fogyasztónak a vállalkozás költségére vissza kell küldenie a vállalkozásnak az érintett árut; és

   2. a vállalkozásnak haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

  3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét? Felhasználó (ha fogyasztónak minősül) köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves (vállalkozás vagy használt termékek esetén 1 éves) elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Lejárati idővel rendelkező termékek esetében a kellékszavatosság a lejárati idő végéig

   érvényesíthető).

   Ha a digitális elemeket tartalmazó áru esetében az adásvételi szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a vállalkozás felel az áru digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibájáért, amennyiben a hiba

   1. két évet meg nem haladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén az áru teljesítésétől számított két éven belül; vagy

   2. két évet meghaladó időtartamú folyamatos szolgáltatás esetén a folyamatos szolgáltatás teljes időtartama alatt

   következik be vagy válik felismerhetővé.

  4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

   Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének (amennyiben a Felhasználó Fogyasztónak minősül)?

   A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

   Termékszavatosság

  6. Milyen esetben élhet Fogyasztó a termékszavatossági jogával?

   Ingó dolog (termék) hibája esetén Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  7. Milyen jogok illetik meg Fogyasztót a termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

   A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  9. Milyen határidőben érvényesítheti Fogyasztó termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét Fogyasztó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

   Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fogyasztónak kell bizonyítania.

  11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

   A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége

   alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

   • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

   • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

   • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

   Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  12. A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ez alapján a Szolgáltató nem tartozik szavatossággal, illetve jótállással, ha bizonyítani tudja, hogy a kár a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

 9. A SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS

  (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  1. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Fogyasztó hátrányára nem térhet el.

  2. A fogyasztó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával).

  3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

  4. A Szolgáltató a Fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani.

  6. Ha a Szolgáltató a Fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Fogyasztót.

  7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a 15 napot meghaladja, akkor a Szolgáltató a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik.

 10. VEGYES RENDELKEZÉSEK

  1. Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni. Ennek jogellenes magatartásáért teljes felelősséggel tartozik, úgy, mintha a jogellenes magatartást saját maga követte volna el.

  2. Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

  3. Amennyiben Szolgáltató a ÁSZF alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan az ÁSZF valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

  4. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

  5. Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató webshopja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó Fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a Fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (Fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

  6. Szolgáltató a webshopban található termékekhez való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

  7. Szolgáltató – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

  8. Szolgáltató megfelel a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELET-nek.

 11. PANASZKEZELÉS RENDJE

  (FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ FELHASZNÁLÓK ESETÉN)

  1. Áruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a fenti telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

  2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

  3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban írásban érdemben igazolható módon megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

  4. Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint (általános alávetési nyilatkozatot Szolgáltató nem tett):

  5. A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

   A Fgytv. 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok

    

   Békéltető testület neve

   Békéltető testület székhelye, címe:

   Illetékességi terület

    

   Budapesti Békéltető Testület

   Budapest

   Budapesti Békéltető Testület

   Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

   Fax száma: (1) 488-2186

   Elnök: Dr. Inzelt Éva VeronikaHonlap cím: https://bekeltet.bkik.hu/

   E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

    

   Budapest

    

   Baranya Vármegyei Békéltető Testület

   Pécs

   Baranya Vármegyei Békéltető Testület Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

   Fax száma: (72) 507-152 Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

   Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu

   kerelem@baranyabekeltetes.hu

    

   Baranya vármegye,

    

   Somogy vármegye,

    

   Tolna vármegye

    

   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

   Miskolc

   Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

   Telefonszáma: (46) 501-091 (új ügyek); 501-871 (folyamatban lévő ügyek) Elnök: Dr. Tulipán Péter

   Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

   E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

   Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye,

   Heves vármegye,

   Nógrád vármegye

    

   Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

   Szeged

   Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

   Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék Fax száma: (62) 426-149

   Elnök: Dr. Horváth Károly

   Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

   E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

   Békés vármegye,

   Bács-Kiskun vármegye,

   Csongrád-Csanád vármegye

    

   Fejér Vármegyei Békéltető Testület

   Székesfehérvár

   Fejér Vármegyei Békéltető Testület

   Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

   Telefonszáma: (22) 510-310

   Fax száma: (22) 510-312 Elnök: Dr. Vári Kovács József

   Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

   E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu; fmkik@fmkik.hu

   Fejér vármegye,

   Komárom-Esztergom vármegye,

   Veszprém vármegye

    

   Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

   Győr

   Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

   Telefonszáma: (96) 520-217 Elnök: Dr. Bagoly Beáta

   Honlap cím: https://gymsmkik.hu/bekelteto

   E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

   Győr-Moson-Sopron vármegye,

   Vas vármegye,

   Zala vármegye

    

  6. A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét itt találja:

    

   Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

   Debrecen

   Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

   Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

   Fax száma: (52) 500-720 Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

   Honlap cím: https://www.hbmbekeltetes.hu

   E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

    

   Jász-Nagykun-Szolnok vármegye,

    

   Hajdú-Bihar vármegye,

    

   Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

    

   Pest Vármegyei Békéltető Testület

   Budapest

   Pest Vármegyei Békéltető Testület

   Székhelye: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefonszáma: +36 1 792 7881

   Elnök: Dr. Koncz Pál

   Honlap cím: www.pestmegyeibekelteto.hu; www.panaszrendezes.hu

   E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

    

   Pest vármegye

    

  7. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

   A békéltetői testületi eljárásban, egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében

   1. kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha

    aa) a kérelem megalapozott, és a vállalkozás – a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt – a 36/C. § szerinti általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy

    ab) a vállalkozás alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a kétszázezer forintot, vagy

   2. ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.

  8. Az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén - az Fgytv. 20. §-ában meghatározott illetékességi szabályok figyelembevételével - valamennyi vármegyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara által működtetett békéltető testület eljárhat.

  9. A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, ide kattintva. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a Fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

  10. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A békéltető testületi eljárást a Szolgáltató igénybe veszi. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet

   működtető kamara szerinti vármegyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a Fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

  11. Amennyiben a Fogyasztó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Fogyasztónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:

   • az eljáró bíróságot;

   • a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;

   • az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;

   • azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;

   • a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet .

   A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

 12. SZERZŐI JOGOK

  1. Miután a

   https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu , mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos

   a https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül - kivéve a jogi dokumentumokat, hiszen Felhasználó az ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatót bárminemű feltétel és korlátozás nélkül is letöltheti, azokat bármely formában tárolhatja.

  2. A https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

  3. . A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

  4. Tilos a https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

  5. A https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

  6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 60.000 Ft, illetve szavanként bruttó 20.000 Ft. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

 13. ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu//adatvedelem

 

Sajószentpéter, 2023. december 11.

Elállási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett (név, postai cím, e-mail cím, fax szám, telefonszám): Hanák Miklós e.v.

, 3770 Sajószentpéter, Thököly út 13. , h.miklos@egeszsegugyimunkaruhazat.hu, +36

20 426 1396, +36 30 384 9261

 

Alulírott kijelenti, hogy eláll az alábbi áruk adásvételétől: Megrendelés időpontja /átvétel időpontja:Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása (kizárólag írásban történő értesítés esetén): Dátum:

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Hanák Miklós e.v.
Egeszsegugyimunkaruhazat.hu Adatkezelési

tájékoztató

Hanák Miklós e.v.

Adatkezelési tájékoztató

Bevezetés
A/Az Hanák Miklós e.v. (3770 Sajószentpéter, Thököly út 13. , adószám:
60229973-1-25, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám: 525800) 
(a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az
alábbi tájékoztatást adjuk.
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak/mobil alkalmazások adatkezelését
szabályozza: https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu, https://www.nursedress.eu
A z a d a t v é d e l m i s z a b á l y z a t e l é r h e t ő a z a l á b b i o l d a l r ó l :
https://www.egeszsegugyimunkaruhazat.hu//adatvedelem
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

 

Az adatkezelő és elérhetőségei
Név: Hanák Miklós e.v.
Székhely: 3770 Sajószentpéter, Thököly út 13.
E-mail: h.miklos@egeszsegugyimunkaruhazat.hu
Telefon: +36 20 426 1396, +36 30 384 9261

 

Fogalom meghatározások
személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre1.
(„érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes
személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító,
például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy2.
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek
összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség3.
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és
eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés
céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt
vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy
a tagállami jog is meghatározhatja;
adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv,4.
ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes
adatokat kezel;
címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség5.
vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik,
függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy
egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban
férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett
adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az
adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és6.
megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az
érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt7.
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes
megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az
azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek
A személyes adatok:

kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható1.
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és2.
azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89.
cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz
kötöttség
”);
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy3.
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű4.
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását5.
csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi
lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak
akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és
történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e
rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében
előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is
figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési6.
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e
megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfelelően történik.

 

Webáruház működtetéshez / szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Felhasználói név Azonosítás, a regisztráció

lehetővé tétele.

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.

Jelszó A felhasználói fiókba történő
biztonságos belépést szolgálja.

Vezeték-és keresztnév
A kapcsolatfelvételhez, a
vásárláshoz, a szabályszerű
számla kiállításához, az elállási
jog gyakorlásához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.

Telefonszám
Kapcsolattartás, a
számlázással, vagy a szállítással
kapcsolatos kérdések
hatékonyabb egyeztetése.

Számlázási név és cím

A szabályszerű számla
kiállítása, továbbá a szerződés
létrehozása, tartalmának
meghatározása, módosítása,
teljesítésének figyelemmel
kísérése, az abból származó
díjak számlázása, valamint az
azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése.

6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a számvitelről
szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2)
bekezdése

Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé
tétele.

a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pontja és az
Elker tv. 13/A. § (3)
bekezdése.

A vásárlás/regisztráció
időpontja

Technikai művelet
végrehajtása.

A vásárlás/regisztrációkori
IP cím

Technikai művelet
végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A webshop weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi
érintett.Sem a felhasználónév, sem az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy
személyes adatot tartalmazzon.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk (1)

bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig
tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a
GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett
törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a
tájékoztatást követően az e-mail címet is törli. Kivéve a számviteli bizonylatok
esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján
8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat. Az érintett szerződéses adatai a polgárjogi
elévülési idő leteltével törölhetőek az érintett törlési kérelme alapján.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli
bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező
nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei
: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra
feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.

 

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni
:

postai úton a 3770 Sajószentpéter, Thököly út 13. címen,
e-mail útján a/az h.miklos@egeszsegugyimunkaruhazat.hu e-mail címen,
telefonon a +36 20 426 1396, +36 30 384 9261 számon.

 

7. Az adatkezelés jogalapja:
1. a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pont,
2. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:
A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat,
amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A
szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes
adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges,
azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

3. A számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása esetén a 6. cikk (1)
bekezdés c) pontja.
4. A szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény 6:22. §-a szerint 5 év.
6:22. § [Elévülés]
(1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

 

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a rendelését teljesíteni.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
a rendelését feldolgozni.

 

Cookie-k (sütik) kezelése
1. Az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k”, „biztonsági cookie-k”, „Szükségszerű
cookie-k”, ”Funkcionális cookie-k”, és a „weboldal statisztikájának kezeléséért felelős
cookie-k” használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
3. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
4. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása, látogatók nyomon követése,
testre szabott működés biztosítása.
5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:


9. Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés

időtartama

Munkamenet
sütik (session),
vagy egyéb, a
honlap
működéséhez
elengedhetetlenül
szükséges sütik

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja.
Az adatkezelő jogos
érdeke a weboldal
üzemeltetése céljából, a
honlap
működőképességének,
alapvető funkcióinak
biztosítása, és a
számítógépes rendszer
biztonsága.

A vonatkozó
látogatói munkamenet
lezárásáig
tartó időszak

Állandó vagy
mentett sütik

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés
f) pontja.
Az adatkezelő jogos
érdeke a weboldal
üzemeltetése céljából, a
honlap
működőképességének,
alapvető funkcióinak
biztosítása, és a
számítógépes rendszer
biztonsága

Az érintett törléséig
tart az adatkezelés,
vagy a pontos
érvényességi idővel
rendelkező (állandó,
mentett) sütik
törlésükig, de
legkésőbb
érvényességi idejük
lejáratáig tárolódnak a
számítógépen

Statisztikai,
marketing sütik

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja 1 hónap - 2 év

6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes
adatokat az adatkezelő ismerheti meg.
7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak
beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy
(meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie

mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait
nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy
weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra
vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie
beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer
(https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies)
Firefox
(https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-has
zn)
Safari (https://support.apple.com/hu-hu/guide/safari/sfri11471/mac)

 

10. A Google Analytics alkalmazása
Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc.1.
(„Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-
kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így
elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott2.
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és
tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó
IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és3.
ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal
üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja
használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot,
továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő
jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal
kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.
A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-4.
címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a
Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja,
azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a
honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható.
Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k
általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-
címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint.
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

 

11. Hírlevél, DM tevékenység
1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló
2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten
hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a
regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.
2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat
ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait
kezelje.
3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és
indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben
Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát
törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót.
Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.
4. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap

Név, e-mail cím.
Azonosítás, a
hírlevélre/akciós kuponokra
való feliratkozás lehetővé
tétele.

Az érintett
hozzájárulása,
6. cikk (1) bekezdés a)
pontja.
A gazdasági
reklámtevékenység
alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. § (5)
bekezdése.

A feliratkozás időpontja Technikai művelet
végrehajtása.

A feliratkozás kori IP cím Technikai művelet
végrehajtása.

5. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms,
push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális
információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

7. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló
nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

8. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei
: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá annak
értékesítő és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.
9. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
valamint
tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás

bármely időpontban történő visszavonásához.

10. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, illetve tiltakozását az
alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni
:

postai úton a 3770 Sajószentpéter, Thököly út 13. címen,
e-mail útján a/az h.miklos@egeszsegugyimunkaruhazat.hu e-mail címen,
telefonon a +36 20 426 1396, +36 30 384 9261 számon.

11. Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.


12. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán és a szolgáltató jogos érdekén alapul.
köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem
tudunk Önnek hírlevelet küldeni.
tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulását bármikor vissza tudja vonni a leiratkozásra
kattintással.
a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a
visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

12. Panaszkezelés
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás.

6. cikk (1) bekezdés c)
pontja, és a
fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV.
törvény 17/A. § (7)
bekezdése.

E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt

termékekkel/szolgáltatásokkal
kapcsolatosan felmerülő
minőségi kifogások, kérdések
és problémák kezelése.

 

2. Az érintettek köre: A weboldalon vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő
valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett
jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről
szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig kell megőrizni.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei
: A személyes adatokat az adatkezelő, továbbá az arra
feljogosított munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni
:

postai úton a/az 3770 Sajószentpéter, Thököly út 13. címen,
e-mail útján a/az h.miklos@egeszsegugyimunkaruhazat.hu e-mail címen,
telefonon a +36 20 426 1396, +36 30 384 9261 számon.

7. Tájékoztatjuk, hogy

a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen alapul.
a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése.
köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk.
az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk
kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

 

13. Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik
címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e.
1. Adatfeldolgozók (akik, az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá
érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott
kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat
vegyen igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés
GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak
védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen
szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának
megfelelően kezeli.
Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az
adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által
okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű
utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
Az adatkezelő az informatikai háttér biztosítására tárhely-szolgáltatót, a megrendelt
termékek kiszállítására futárszolgálatot, mint adatfeldolgozót vehet igénybe.
2. Egyes adatfeldolgozók
Adatfeldolgozói tevékenység Név, cím, elérhetőség
Tárhely-szolgáltatás 
Dima Kft.

4032 Debrecen, Békessy Béla 9. C épület 3
emelet 10 ajtó
Telefonszám: +36 52 322 121
E-mail: info@dima.hu
UNAS Online Kft.
Cím: H-9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Honlap: https://hosting.unas.hu/
E-mail: unas@unas.hu
Telefonszám:+36-99/200-200

14. Egyéb adatfeldolgozó (pl. online
számlázás, webfejlesztés, marketing)

Online számlázó:
Kulcs-Soft Nyrt.
1016 Budapest, Mészáros utca 13.
+36 1 336 5300
E-mail: konyveles@kulcs-soft.hu


harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy
adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére
felhatalmazást kaptak.
3. Adattovábbítás harmadik fél részére
A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak
megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.
Adatkezelő tevékenysége Név, cím, elérhetőség
Fuvarozás 
MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: (06-1) 767-82-82
ÁSZF: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/aszf
Adatvédelmi tájékoztató:
https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Online fizetés Barion Payment Zrt.
Székhely: H-1117, Budapest, Infopark sétány 1.
Engedély száma: H-EN-I-1064/2013
Intézmény azonosító: 14859034
Telefon: + 36 1 464 70 99
PayPal
Anyavállalat: eBay Incorporated
Székhely: San Jose, California, USA
Elérhetőség: https://www.paypal.com/hu

 

15. Közösségi oldalak
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:1.
Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált
neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a2.
Meta/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, és
„lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül
felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi3.
elemeinek, termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a
megosztása, illetve „lájkolása”, követése, népszerűsítése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok4.
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így
az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai5.
kezeléséhez a közösségi oldalakon.

 

16. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés1.
merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott
módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az
adatkezelővel.
Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Meta-n stb.2.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más,
önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított
legfeljebb 2 év elteltével törli.
E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk3.
tájékoztatást.
Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján4.
más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására,
adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos5.
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

 

17. Az érintettek jogai
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben
felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az
adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok –
egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje
az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi
az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön
kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes
adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az
alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez;
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére

bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek
a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (...)
7. A tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló
adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos
okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (...) kezelése ellen, ideértve az
említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön
jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen
üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen
üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a
továbbiakban e célból nem kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre
nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog
teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos
érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

18. Intézkedési határidő
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő
meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem
kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül,
de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja
Önt az intézkedés elmaradásának okairól
, valamint arról, hogy Ön panaszt
nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

19. Az adatkezelés biztonsága
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a
megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és
céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének
megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;1.
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások2.
folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását
és ellenálló képességét;
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes3.
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben
vissza lehet állítani;
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési4.
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.
A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek5.
hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének
kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi
jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell6.
megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is
tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból
szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,7.
iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes
adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus
adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a
fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a
biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:8.

A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató az
alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):

A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben helyezni el.1.
Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálására kerül sor,2.
akkor a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó szabályokat kell
alkalmazni
A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése során csak úgy3.

 

hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik, hogy a rá bízott
adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget bezárja.
A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik meg, azokhoz4.
harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi berendezéssel5.
vannak ellátva.

Informatikai védelem

Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök (egyéb1.
adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
A Szolgáltató által használt személyes adatokat tartalmazó számítógépes2.
rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató adatmentéseket3.
és archiválásokat alkalmaz.
A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra4.
kijelölt személyek férhetnek hozzá.
A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és jelszóval lehet csak5.
hozzáférni.

 

20. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül tájékoztatja az érintettet.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell
az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a
további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni
kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy
tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő
esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre
, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által
érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket –
mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg
;
a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy
olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan
hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha
lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására
jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az
adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72
órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos
felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió
kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés
megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja
, hogy az általa, illetve a
megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes
adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi 
és azt a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)
kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

 

21. Panasztételi lehetőség
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

22. Zárszó
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.);
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint
az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
(főképp a 13/A. §a);
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről
és egyes korlátairól (különösen a 6.§a);
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról;
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§a);
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IABajánlásról;
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről.